Poseł Andrzej Gut-Mostowy o sobie:

Urodziłem się 30 października 1960 w Zakopanem jako jeden z trzech synów Józefa Gut-Mostowy i Emilii z domu Jarząbek.

Ojciec pochodzi z licznej rodziny Mostowych rozrzuconej po całym Podhalu, ale największe gniazda znajdują się w Poroninie i Szaflarach.

Mama pochodziła ze starej rodziny Jarząbków, wsławionej ponad stuletnim sporem o polany w Zakopanem w XIX wieku, a jej mama pochodziła z Łasiów z Leśnicy i Gronia, starego rodu sołtysiego.

Z żoną Bożeną z domu Kurkiewicz jesteśmy szczęśliwymi rodzicami czwórki dzieci: Łukasza, Barbary, Jerzego i Andrzejka.

Starsze dzieci studiują w Szkole Głównej Handlowej, Wyższej Szkole Psychologii Społecznej oraz na Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie.

Wiele ciekawych informacji o rodzinie znajdziecie państwo w książce – monografii
„Hej, Mostowi, Mostowi”

Nauka:
Po ukończeniu Szkoły Podstawowej nr 8 w Zakopanem, podjąłem naukę w Technikum Hotelarskim w Zakopanem.
Studia na Akademii Ekonomicznej w Krakowie (1979 – 1986) – Wydział Ekonomiki Obrotu, specjalność Gospodarka Turystyczna.
Studia doktoranckie także na Akademii Ekonomicznej w Krakowie ukończyłem w 2003 roku, by w styczniu 2005 otworzyć przewód doktorski na Wydziale Finansów z tematem rozprawy „Determinanty Rozwoju Turystyki w Powiecie Tatrzańskim” (Promotor: profesor dr hab. Zygmunt Szymla).

Samorząd:
Od 1995 do 1998 roku byłem Radnym Miasta Zakopane i członkiem Zarządu Miasta, a w latach 1998-2005 byłem Radnym Sejmiku Województwa Małopolskiego.
W I kadencji, pełniłem funkcję wiceprzewodniczącego Komisji Budżetu, Mienia i Finansów, w II kadencji powierzono mi prowadzenie Komisji Edukacji, Kultury Fizycznej i Turystyki.

Praca:
W czasach studenckich kilkakrotnie pracowałem w wakacje na kontrakcie w Szwecji.
Po ukończeniu studiów prowadziłem różne przedsięwzięcia m. innymi sklep spożywczy, kantor, firmę budowlaną..
Od roku 1995 jestem współwłaścicielem hotelu w Zakopanem , który po generalnym remoncie funkcjonuje jako Hotel „Sabała” (dawniej „Staszeczkówka”).

Praca poselska:
W latach 2005 – 2007 sprawowałem mandat Posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej V kadencji, będąc członkiem m.in.:
– Komisja Gospodarki,
– Komisja Skarbu Państwa,
– Podkomisji stałej do spraw rozwoju i promocji turystyki,
– Podkomisji nadzwyczajnej do rozpatrzenia komisyjnego projektu ustawy o zmianie ustawy o izbach gospodarczych,
– Podkomisji nadzwyczajnej do rozpatrzenia: poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o gospodarowaniu niektórymi składnikami mienia Skarbu Państwa oraz o Agencji Mienia Wojskowego,
– Parlamentarnego Zespołu do Spraw Ratownictwa Górskiego i Wodnego

W trakcie VI kadencji sejmu, w latach 2007-2011, byłem m.in:
– członkiem Komisji Gospodarki,
– członkiem Komisji Kultury Fizycznej i Sportu,
– przewodniczącym Parlamentarnego Zespołu Kultury Regionalnej,
oraz przewodniczącym Polsko Słowackiej Grupy Parlamentarnej.

W trakcie VII kadencji sejmu byłem m.in:
– przewodniczącym Podkomisji Stałej do Spraw Turystyki
– członkiem Komisji Finansów Publicznych
– członkiem Komisji Kultury Fizycznej i Sportu

13 października roku głosami ponad 12 tys wyborców zostałem Posłem na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej IX kadencji.

Ponadto:
byłem inicjatorem powołania Małopolskiej Organizacji Turystycznej. Obecnie zasiadam w jej zarządzie. Jestem także członkiem:
– Zespołu Naukowego Badań Ruchu Turystycznego w Małopolsce.
– Rady Muzeum Tatrzańskiego,
– Tatrzańskiego Klubu Inteligencji Katolickiej,
– Związku Podhalan.

We wrześniu 2009 r. zostałem odznaczony Złotym Medalem Ministra Spraw Zagranicznych Republiki Słowackiej.

Strony, które warto odwiedzić