Komisje

Poseł Andrzej Gut Mostowy jest przewodniczącym Podkomisji stałej do spraw Turystyki a także członkiem Komisji Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki oraz Komisji Infrastruktury.

Komisja Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki

8 października 2015 (czwartek), godz. 15:00

sala 12/bud. G

 • Rozpatrzenie projektu sprawozdania Komisji z działalności w VII kadencji Sejmu
 • – przedstawia Przewodniczący Komisji.

 

Komisja Infrastruktury

 

 • 8 października 2015 (czwartek), godz. 11:00

  sala 23/bud. G

  Nastąpiła zmiana porządku dziennego posiedzenia Komisji.

  • Rozpatrzenie uchwały Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym (druk nr ).
  • Rozpatrzenie projektu sprawozdania Komisji z działalności w VII kadencji Sejmu
   • – przedstawia poseł Stanisław Żmijan.
 • 8 października 2015 (czwartek), godz. 17:00
  Wspólne posiedzenie komisji: PSR, INF i STR

  Sala Konferencyjna/bud. F

  • Rozpatrzenie uchwały Senatu w sprawie ustawy o rewitalizacji (druk nr 3825).

 

Strony, które warto odwiedzić