Interpelacja do Ministra Spraw Zagranicznych

Wobec realnego zagrożenia dla bezpieczeństwa członków NATO wynikającego ze stałego rozwoju irańskiego programu rakietowego ( w tym rakiet dalekiego zasięgu ) oraz trudności związanych z kontrolą rozprzestrzeniania broni masowego rażenia,  …

Wobec realnego zagrożenia dla bezpieczeństwa członków NATO wynikającego ze stałego rozwoju irańskiego programu rakietowego ( w tym rakiet dalekiego zasięgu ) oraz trudności związanych z kontrolą rozprzestrzeniania broni masowego rażenia,  gwarancja skutecznej realizacji  umów wojskowych zawartych  przez nasz kraj powinna  stanowić fundament polskiej polityki zagranicznej. Z interpelacją do Ministra Spraw Zagranicznych w sprawie  konieczności dokonania zmian w formule funkcjonowania NATO wystąpił poseł Andrzej Gut-Mostowy.Treść interpelacji >>

Strony, które warto odwiedzić