Interpelacja dotycząca bezpieczeństwa w wodnych parkach rozrywki.

Do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji wpłynęła interpelacja złożona przez Posła Andrzeja Guta-Mostowego w sprawie uszczegółowienia przepisów dotyczących bezpieczeństwa w wodnych parkach rozrywki. Dotychczasowe rozwiązania ...

Interpelacja w sprawie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego.

W trosce o bezpieczeństwo przeciwpowodziowe, Poseł Andrzej Gut-Mostowy złożył na ręce Marszałka Sejmu interpelację w sprawie niewystarczającego zabezpieczenia przeciwpowodziowego i działań zmierzających do jego poprawy. Potrzebne są nie tylko ...

Interpelacja w sprawie zmiany przepisów telekomunikacyjnych.

W odpowiedzi na postulaty środowisk ratowniczych Poseł Andrzej Gut-Mostowy złożył na ręce Marszałka Sejmu interpelację w sprawie zmiany przepisów telekomunikacyjnych tak, aby służby ratunkowe w trakcie akcji mogły wystąpić do operatorów ...

Interpelacja w sprawie obchodów w Zakopanem roku Karola Szymanowskiego i utworzenia Komitetu Honorow

W związku ze zbliżającymi się obchodami roku Karola Szymanowskiego w Zakopanem, Poseł Andrzej Gut-Mostowy złożył interpelację w sprawie utworzenia Komitetu Honorowego uroczystości, aby nadać odpowiednią rangę uroczystością. Treść interpelacji.Odpowiedź ...

Strony, które warto odwiedzić