Interpelacja poselska

W związku z pojawiającymi się wątpliwościami co do likwidacji połączenia kolejowego na linii Kraków - Zakopane, Poseł Andrzej Gut-Mostowy złożył do Ministra Infrastruktury interpelację.- Treść interpelacji- Odpowiedź na interpelację ...

Interpelacja do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

W odpowiedzi na postulaty hodowców owiec, Poseł Andrzej Gut-Mostowy złożył na ręce Marszałka Sejmu interpelację do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Pana Marka Sawickiego, w sprawie problemów z rentownością hodowli owiec na Podhalu. ...

Interpelacja w sprawie wiz dla obywateli Ukrainy.

„... Polska znajduje się już w strefie Schengen, ale niestety w dalszym ciągu system wydawania wiz dla obywateli Ukrainy nie funkcjonuje prawidłowo. ...” Czytamy w kolejnej interpelacji dotyczącej problemu wydawania wiz dla mieszkańców ...

Interpelacja w sprawie inwestycji drogowej związanej z rozbudową drogi krajowej nr 47 na odcinku P

Ochrona krajobrazu Podhala jest podstawowym czynnikiem determinującym zagospodarowanie przestrzenne i politykę urbanistyczną dla tego regionu. Nadrzędnym celem jest przekazanie przyszłym pokoleniom zadbanego środowiska naturalnego i uporządkowanej ...

Interpelacja w sprawie wydawania wiz dla obywateli Ukrainy.

W związku z wejściem Polski do strefy Schengen w systemie wydawania polskich wiz na Ukrainie pojawiło się wiele utrudnień uniemożliwiających przyjazd wielu turystom z Ukrainy. Jak istotny jest to problem świadczą dane z ostatnich lat - w okresie ...

Interpelacja poselska.

W oddziałach intensywnej terapii noworodka zaczyna brakować wolnych miejsc. Jednocześnie ciągle przybywa małych pacjentów wymagających specjalistycznej opieki.Poseł Andrzej Gut-Mostowy złożył w tej sprawie interpelacje skierowaną do Ministra ...

Strony, które warto odwiedzić