Najbliższe posiedzenie sejmu

W dniach 8 i 9 października odbędzie się 102. posiedzenie Sejmu.

Komisje

Poseł Andrzej Gut Mostowy jest przewodniczącym Podkomisji stałej do spraw Turystyki a także członkiem Komisji Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki oraz Komisji Infrastruktury.

Interpelacja w sprawie przywrócenia przez PLL LOT połączenia Kraków-Chicago z MPL Kraków Balice

foto Zachęcam do zapoznania się ze złożoną interpelacją do Ministra Skarbu Państwa Włodzimierza Karpińskiego, w sprawie przywrócenia przez PLL LOT połączenia Kraków-Chicago z Międzynarodowego Portu Lotniczego Kraków Balice.

Zagrożony spływ Dunajcem

Bulwersująca sprawa postępowania UOKiK przeciw pienińskim flisakom

Konferencja prasowa – Polskie Stowarzyszenie Flisaków Pienińskich

foto W dniu 14 maja odbyła się konferencja prasowa w sprawie działań podejmowanych wobec wszczęcia postępowania antymonopolowego przez UOKiK przeciwko Polskiemu Stowarzyszeniu Flisaków Pienińskich. W konferencji zorganizowanej przez Biuro Poselskie Andrzeja Guta- Mostowego uczestniczyli: - Poseł Andrzej Gut- Mostowy - Jan Sienkiewicz Prezes Polskiego Stowarzyszenia Flisaków - Stanisław Chmiel Przewodniczący Rady Gminy Czorsztyn - Kazimierz Zachwieja Przewodniczący Rady Gminy Szczawnica

Interpelacja poselska w sprawie likwidacji połączenia lotniczego Kraków – Chicago

W związku z zapowiedzianą likwidacją przez PLL LOT połączeń lotniczych na trasie Chicago – Kraków, Poseł Andrzej Gut-Mostowy złożył interpelację w tej sprawie do Ministra Skarbu – Aleksandra Grada.Treść interpelacji >>

Strony, które warto odwiedzić