Na samym przedzie Galica jedzie

W srodę, 27 listopada 2013 r. Podhale oddało hołd najszlachetniejszemu synowi tej Ziemi – generałowi Andrzejowi Galicy. Aby przypomnieć i nadać jego Osobie stosowne miejsce w narodowym areopagu, z inicjatywy senatora prof. Stanisława Hodorowicza oraz posła Andrzeja Guta-Mostowego zorganizowano uroczystości 140. lecia urodzin Generała. Patronat honorowy nad Jubileuszem objął Prezydent RP Bronisław Komorowski.

Uroczystości rozpoczęły się salwą honorową asysty 21 Brygady Strzelców Podhalańskich nad grobem A. Galicy w Zakopanem. Następnie pod pomnikiem Jubilata mieszkańcy rodzinnego Białego Dunajca, w sposób podniosły podziękowali za pozostawione przesłanie ale i zobowiązania dla góralskiej wspólnoty. W Sanktuarium Matki Bożej Ludźmierskiej odprawiona została Msza św. w intencji samego Generała jak i Podhalańczyków, którzy od lat zawierzyli swą formację opiece MBL. Mottem wygłoszonej homilii stało się credo samego Galicy, który napisał, że ten kto oddaje życie za Ojczyznę – nie umiera, ale zyskuje życie wieczne . W Nowym Targu, miejscu tak bardzo związanym z życiem samego Generała, w miejscu, w którym Jego obecność została uświetniona tytułem Honorowego Obywatela Miasta przyznanym już w początkach II Rzeczypospolitej – pod tablicą na frontonie „Sokoła” złożono pamiątkowe wiązanki. W nowotarskiej Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej miała miejsce biograficzna sesja naukowa połączona z promocją monografii autorstwa dr Aleksandry Anny Kozłowskiej – Góral generałem. Andrzej Galica. Biografia żołnierza, polityka i literata. Sesję obejmował cykl pięciu referatów poświęconych wszystkim aspektom życia Generała. Po przywitaniu przez Gospodarzy zacnych Gości duchownych, samorządowych, wojskowych, związkowych, administracji państwowej oraz szkolnych, orkiestra reprezentacyjna „Podhalańczyków” z Nowego Sącza, w pełnej gali zainaugurowała tę szczególną sesję hymnem Polski. Osobę gen. Andrzeja Galicy opisywali: dr Aleksandra Anna Kozłowska, autorka wspomnianej monografii, prof. dr hab. Karol Olejnik, który przybliżył wojskową drogę wybitnego Podhalańczyka, dr Anna Mlekodaj, która odszukała istotne związki regionalne w umiłowaniu Podhala przez gen. A. Galicę a znajdujące swój wyraz w Jego twórczości literackiej, dr Jerzy Roszkowski określający znaczenie osoby Generała w formowaniu górskich oddziałów militarnych. Całość spięła projekcja filmu o życiu i związkach Galicy z 21 Brygadą Strzelców Podhalańskich w Bielsku Białej, Rzeszowie i Przemyślu. Dowódca 21 BSP w Rzeszowie, płk. Wojciech Kucharski w swoim wystąpieniu podkreślał wierność wszystkim wartościom, mającym wpływ na naszą tożsamość narodową a będących wyznacznikiem w kultywowaniu podhalańskich tradycji Wojska Polskiego. 

Strony, które warto odwiedzić