Jarosław Gowin na Podhalu

Premier Jarosław Gowin wspólnie z Andrzejem Gutem – Mostowym oraz Michałem Cieślakiem kandydatem Porozumienia do Parlamentu Europejskiego uczestniczyli w otwarciu nowoczesnego centrum symulacji medycznych w Podhalańskiej Państwowej Wyższej.

– Jestem pod ogromnym wrażeniem. Poziom nowoczesności i w konsekwencji poziom troskliwości i profesjonalizmu w opiece nad pacjentem dzięki możliwości korzystania z takiego centrum wzrasta niebotycznie – mówi premier Jarosław Gowin.

Następnie politycy udali na salę obrad w budynku Urzędu Miasta, gdzie czekało na nich kilkudziesięciu mieszkańców Nowego Targu. Spotkanie premier rozpoczął od krótkiego podsumowania okresu trzech lat rządów Zjednoczonej Prawicy.

– Polska po 89 roku rozwijała się bardzo szybko, ale nierównomiernie. Powstawały oazy zamożności i duże obszary stagnacji. Nasze rządy polegają na tym, że przyspieszając tempo wzrostu gospodarczego jednocześnie zapewniamy równomierny rozwój Polski i bardziej równomierne dzielenie się owocami wzrostu – mówi premier.

W trakcie spotkania Jarosław Gowin wspomniał o dwóch filarach działań. Pierwszy z nich, to ukierunkowanie gospodarki na tworzące się innowacyjne rynki, które dopiero się tworzą. – Musimy rozwijać się nie tylko szybko, ale znajdować takie nisze, w których będziemy konkurencyjni z najbardziej rozwiniętymi krajami świata – zaznacza premier Gowin.

Drugi z filarów dotyczy działań społecznych i wprowadzenia programu „500+” dzięki czemu rodziny wreszcie mogą liczyć an realne wsparcie ze strony rządu. – Udało nam się o 95% ograniczyć biedę, czy niedożywienie wśród dzieci. Jestem dumny, że mogę być członkiem rządu, który to zrealizował – kontynuował Premier.

Po wystąpieniu Premiera Jarosława Gowina przyszedł czas na pytania od przybyłych gości, których nie brakowało. Część pytań dotyczyła lokalnych problemów jak wysokości opłat targowych, spory właścicielskie, czy budowa hali sportów zimowych. Pojawiły się jednak pytania, którymi żyje cała polska jak karta LGBT.

– Nic nie stoi na przeszkodzie, żeby rodzice, którzy chcą wychowywać własne dzieci w duchu ideologii LGBT, żeby robili to w odniesieniu do swoich dzieci. Natomiast próba narzucenia innej ideologii jako elementu powszechnego elementu kształcenia byłaby naruszeniem zasady wolności rodziców i obóz Zjednoczonej Prawicy będzie się temu sprzeciwiał – zaznaczył Jarosław Gowin.

Po zakończeniu pytań Premier podziękował przybyłym na spotkanie mieszkańcom i lokalnym samorządowcom raz zapowiedział, że dzięki aktywności i zaangażowaniu Andrzeja Guta – Mostowego będzie częściej odwiedzał Podhale.

fot. Marcin Szkodziński

Strony, które warto odwiedzić