Wypowiedź na forum Sejmu 26 stycznia 2006 roku.

Punkt 23. Informacja w sprawie stanu lądowej infrastruktury transportu.Punkt 24. Pierwsze czytanie komisyjnego projektu uchwały Sejmu w sprawie funkcjonowania transportu lądowego w Polsce (druk nr 262).Poseł Andrzej Gut-Mostowy: Panie Marszałku! Wysoki …

2 grudnia 2005 roku odbyło się uroczyste otwarcie Biura Poselskiego Andrzeja Guta-Mostowego

foto

Wzięli w nim udział przedstawiciele władz samorządowych oraz najważniejszych instytucji i organizacji z terenu Podhala. Poświęcenia dokonał ks. dziekan Stanisław Olszówka.
[więcej]

Andrzej Gut-Mostowy został Posłem na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej

Andrzej Gut-Mostowy z poparciem 11282 głosów w okręgu wyborczym nr 14 (co dało drugi wynik na liście PO, a trzeci w naszym okręgu wyborczym) został Posłem na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej.

Strony, które warto odwiedzić