XVI Tatrzańskie Forum Gospodarcze

foto

W środę 5 listopada 2014 roku w Hotelu**** Belvedere w Zakopanem odbyło się XVI Tatrzańskie Forum Gospodarcze organizowane przez Tatrzańską Izbę Gospodarczą pod hasłem \”Perspektywy rozwoju Podhala – szanse i zagrożenia\”.

W środę 5 listopada 2014 roku w Hotelu**** Belvedere w Zakopanem odbyło się XVI Tatrzańskie Forum Gospodarcze organizowane przez Tatrzańską Izbę Gospodarczą pod hasłem „Perspektywy rozwoju Podhala – szanse i zagrożenia”.

Spotkanie otworzyli: Prezes TIG Agata Wojtowicz, Wiceprezes Czesław Ślimak oraz Andrzej Kawecki Dyrektor Biura Promocji Zakopanego.

Pierwszą prezentację pt. „Kluczowe kierunki rozwoju Podhala – wymagane przedsięwzięcia” przedstawił Czesław Ślimak, Wiceprezes Tatrzańskiej Izby Gospodarczej. Omówił istniejące zagrożenia i bariery dla rozwoju regionu, przedstawił atuty Podhala i zaprezentował najważniejsze kierunki rozwoju, kładąc szczególny nacisk na zrównoważony rozwój regionu.

Prezentację pt. „Tendencjach w podaży i popycie turystycznym jako wyzwanie dla rozwoju turystyki na Podhalu” przedstawił dr Bartłomiej Walas, Wiceprezes Polskiej Organizacji Turystycznej. Podkreślił potrzebę budowania sieciowego produktu turystycznego poprzez współpracę i integrację przedsiębiorstw i samorządów oraz konieczność budowania silnej i rozpoznawalnej marki regionu. Zachęcał do promocji poprzez kooperację i podpieranie się już istniejącymi, silniejszymi markami. Mówił o znaczeniu produktów niszowych i szansach na wykorzystanie ich przez Podhale. Na zakończenie doradził aby, zamiast na ilość postawić na jakość i skupić się na pozyskiwaniu turystów, którzy będą przyjeżdżać na Podhale i do Zakopanego na dłużej i częściej, ponosząc większe wydatki na miejscu.
Dr Michał Beim z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, ekspert Instytutu Sobieskiego, omówił zagadnienia związane z transportem publicznym w obsłudze ruchu turystycznego. Zwrócił uwagę na istotny wpływ komunikacji publicznej na konkurencyjność turystyczną regionu, podkreślił znaczenie kolei jako stymulatora turystyki i zachęcał do rozwijania i promowania równie ważnego transportu autobusowego. Wskazał potrzebę budowania oferty transportu zintegrowanej z usługami turystycznymi oraz stosowania rozwiązań systemowych zapewniających maksymalną integrację różnych form lokomocji. Propagował rozwiązania transportowe dla turystów „od drzwi do drzwi”.
Nagranie z wystąpienia: https://www.youtube.com/watch?v=DBwPj1EiJ-U

O najważniejszych realizowanych i planowanych inwestycjach drogowych w Małopolsce, ze szczególnym uwzględnieniem inwestycji na Podhalu, opowiedział Andrzej Kollbek, Wicedyrektor Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.
Nagranie z wystąpienia: https://www.youtube.com/watch?v=-J_tdIT1wYI

Piotr Manowiecki zaprezentował nowy projekt POCIĄG-AUTOBUS-GÓRY. Inicjatorami akcji są organizacje: Biegówki pod Tatrami, Tatrzańska Izba Gospodarcza, Stowarzyszenie Zakopiańskie Perspektywy. POCIĄG-AUTOBUS-GÓRY to kampania społeczna, której celem jest przede wszystkim przekonanie opinii publicznej oraz osób decyzyjnych o korzyściach płynących ze stworzenia szybkiego połączenia kolejowego w góry, systemowego rozwiązania transportu na Podhalu oraz reaktywacji systemu transportu publicznego w Zakopanem.
Więcej na temat projektu na stronie www.pociagautobusgory.pl
Nagrania z wystąpienia: https://www.youtube.com/watch?v=WUtJUpggt7Q oraz https://www.youtube.com/watch?v=AROqQ-ztptE
Stanisław Bisztyga, Wiceprezes MARR, opowiedział o działalności Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego, a także oferowanych przez Agencję instrumentach wsparcia przedsiębiorców oraz możliwościach finansowania. Zaprosił również do nowo otwartego Punktu Konsultacyjnego MARR w Nowym Targu, przy ul. Sobieskiego 2.

Po przerwie o roli samorządu w rozwoju Podhala opowiedział dr Jakub Olech, politolog i współpracownik Katedry Gospodarki i Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. W ciekawy sposób omówił i usystematyzował zadania samorządów: gminnego, powiatowego i wojewódzkiego. Wymienił również i zaprezentował projekty oraz inwestycje zrealizowane na Podhalu przy wykorzystaniu środków pochodzących z samorządów oraz dotacji.
Agata Wojtowicz, Prezes Tatrzańskiej Izby Gospodarczej, w prezentacji „Samorząd moich marzeń” mówiła o konieczności współpracy między władzami samorządowymi, mieszkańcami i przedsiębiorcami oraz o potrzebie uczestnictwa obywateli w stanowieniu i realizowaniu polityki publicznej. Aby marzenia o „idealnym” samorządzie mogły się urzeczywistnić potrzeba wielu zmian: więcej jawności, mniej biurokracji i więcej służby publicznej, więcej zarządzania publicznego, mniej stylu autorytarnego, a więcej konsultacyjnego, mniej informowania, a więcej komunikacji, dialogu, partnerstwa i otwartości. Ich wprowadzenie może być trudne, ale z pewnością jest możliwe i gwarantuje sukces dialogu na linii samorząd-obywatel.
Na zakończenie Łukasz Bobek, redaktor Gazety Krakowskiej, zaprezentował wyniki ankiety dotyczącej wiedzy na temat samorządu przeprowadzonych wspólnie przez Gazetę i TIG. Pokazały one, że mieszkańcy posiadają sporą wiedzę na temat zadań gminy, ale nieco mniejszą na temat obszarów działania powiatu. Tylko 50% badanych znało poprawną odpowiedź na pytanie o liczbę radnych w Radzie Miasta Zakopane i tylko 60% wiedziało kto jest radnym z ich okręgu. Natomiast prawie wszyscy respondenci wiedzieli, że włodarzem Zakopanego jest burmistrz. W pytaniu o najważniejsze zadania do realizacji w najbliższej kadencji samorządu, najwięcej osób wskazało infrastrukturę sportową i inwestycje drogowe, nieco mniej promocję Zakopanego i regionu oraz wprowadzenie Parku Kulturowego Krupówki, a najmniej budowę hali widowiskowej.
 

teks i zdjęcia: Organizatorzy

Strony, które warto odwiedzić