X Limanowska Gala Przedsiębiorczości

foto

W Limanowskim Domu Kultury odbyła się Jubileuszowa X Limanowska Gala Przedsiębiorczości, zorganizowana przez Powiat Limanowski oraz Regionalne Stowarzyszenie Przedsiębiorców w Limanowej. Gratulacje laureatom konkursu Lider Biznesu składał marszałek Marek Sowa.

W Limanowskim Domu Kultury odbyła się Jubileuszowa X Limanowska Gala Przedsiębiorczości, zorganizowana przez Powiat Limanowski oraz Regionalne Stowarzyszenie Przedsiębiorców w Limanowej. Gratulacje laureatom konkursu Lider Biznesu składał marszałek Marek Sowa, który także został uhonorowany Medalem i tytułem „Zasłużony dla Miasta Limanowa”.

Limanowska Gala Przedsiębiorczości jest corocznym świętem przedsiębiorców działających na terenie powiatu limanowskiego. Podczas tej uroczystości promowane są firmy osiągające najlepsze wyniki ekonomiczne z zachowaniem zasad etyki biznesu oraz osoby, które swym działaniem przyczyniają się do tworzenia sprzyjających warunków dla rozwoju przedsiębiorczości.

Nagrody i wyróżnienia przyznane są w kategorii firm małych (zatrudniających mniej niż 10 pracowników), średnich (10 do 49 pracowników) i dużych (powyżej 49 pracowników). „Liderem biznesu” w kategorii małe przedsiębiorstwa została wybrana firma Usługowo-Produkcyjno-Handlowa GM Meble Grzegorz Mucha, wśród średnich najlepszą okazało się Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe „DEJW” Dawida Biernata, zaś wśród dużych przedsiębiorstw triumfowała Firma IMA Zakład Pracy Chronionej Sp.j.

Firmy, które w ostatnich trzech latach były Liderami Biznesu odbierały Diamenty – nagrody przyznawane w uznaniu za utrzymanie wysokiej pozycji rynkowej. W kategorii małe firmy Drugi Diament otrzymały firmy: Carox Sp. jawna oraz Drukarnia Malinowa sc. W kategorii małych przedsiębiorstw została przyznana także Złota Statuetka Lidera Biznesu dla Firmy Produkcyjno-Handlowo-Usługowej KOMPLEX, która trzykrotnie odebrała Diament do statuetki w latach ubiegłych i nadal utrzymuje wysoką pozycję rynkową. W kategorii średnich przedsiębiorstw Pierwszy Diament otrzymało P.P.H.U. Konstal Andrzej Kurnik, zaś Drugi Diament Przedsiębiorstwo-Handlowo-Usługowo-Montażowe MIDREW II Paweł Michura. Wśród dużych firm Pierwszy Diament trafił do Spółdzielni Pracy „MEBLOMET”, Drugi Diament do Firmy LIMBLACH, a Trzeci Diament do Banku Spółdzielczego w Limanowej. Złote Statuetki przyznano firmom: PARTNER-ALMA Stach, Król Sp.j. oraz P.P.U.H. WOLIMEX.

Za innowacyjną działalność gospodarczą kapituła konkursu nagrodziła firmę PARTNER-ALMA Stach, Król Sp.j., przyznając tytuł „Inicjatywa Gospodarcza Roku”. „Pracodawcą Roku” został po raz kolejny Bank Spółdzielczy w Limanowej, a „za działalność charytatywną wśród lokalnej społeczności” okolicznościową statuetkę odebrał prezes spółki Gold Drop Stanisław Gągała.

Na wniosek Starosty Limanowskiego prof. dr hab. inż. Antoni Tajduś został wyróżniony Medalem Honorowym Powiatu Limanowskiego i związanym z nim tytułem „Zasłużony dla Powiatu Limanowskiego”.

Także przedsiębiorcy przyznali swoje wyróżnienie. „Mecenasem Przedsiębiorczości”, czyli osobą, która poprzez swoje działania zawodowe, czy społeczne w sposób szczególny przyczynia się do tworzenia korzystnych warunków dla rozwoju przedsiębiorczości został minister pracy i polityki społecznej Władysław Kosiniak-Kamysz.

Podczas gali wręczono także pamiątkowe Medale X Jubileuszowej Gali Przedsiębiorczości. Za dotychczasową pomoc i zaangażowanie w sprawy dotyczące realizacji istotnych inwestycji dla powiatu limanowskiego wyróżniony został senator RP prof. Stanisław Hodorowicz, a za wsparcie przy realizacji programów pomocowych dla powiatu limanowskiego oraz wspieranie rozwoju przedsiębiorczości wojewoda Jerzy Miller oraz marszałek Marek Sowa.

– Dzięki głosom mieszkańców Małopolski i radnych województwa małopolskiego od blisko ośmiu lat mogę być w Zarządzie Województwa a od czterech lat pełnię funkcję Marszałka Województwa Małopolskiego – mówił Marek Sowa. – To ogromny zaszczyt ale też wielkie zobowiązanie, bo moment pełnienia funkcji przypadł na wyjątkowy okres. Na okres modernizacji Polski, Małopolski, każdej gminy i każdego powiatu w naszym regionie. Razem budujemy bogactwo naszej Małopolski i Ziemi Limanowskiej. Wszystkim, z którymi współpracuję bardzo blisko od wielu lat serdecznie dziękuję. To był ogromy zaszczyt z Państwem współpracować – dodał gospodarz województwa.

Za życzliwość oraz dobrą współpracę z samorządem miejskim Rada Miasta Limanowa, na wniosek Regionalnego Stowarzyszenia Przedsiębiorców, uhonorowała Medalem i tytułem „Zasłużony dla Miasta Limanowa” marszałka Marka Sowę.

– Dzięki funduszom europejskim oraz aktywności samorządowców i przedsiębiorców w naszym mieście i powiecie widoczne są zmiany. Świadczą o tym przedsięwzięcia i wykonane inwestycje. Korzystając z dofinansowania w ramach funduszy europejskich w każdej jednostce samorządu terytorialnego powiatu limanowskiego realizowane były projekty, których wartość wyniosła ok. 450 mln zł, przy wysokości dofinansowania 236 mln zł. W latach 2008-2013 podmiotom gospodarczym działającym na terenie powiatu limanowskiego przyznano 1100 dotacji na własny biznes – informowała przewodnicząca Rady Miasta Limanowa Irena Grosicka.

Szczególne podziękowania przedsiębiorcy skierowali pod adresem komisarz ds. rynku wewnętrznego i usług Elżbiety Bieńkowskiej. Zdaniem prezesa Regionalnego Stowarzyszenia Przedsiębiorców Stanisława Gągały to dzięki zaangażowaniu byłej wicepremier limanowskie firmy mogły liczyć na kapitał wspierający ich rozwój.

Oprócz przedsiębiorców w uroczystości uczestniczyli posłowie na sejm RP: Andrzej Czerwiński, Marian Cycoń i Wiesław Janczyk. Obecni byli również: dyrektor Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości Rafał Solecki oraz radni województwa: Marta Mordarska, Grzegorz Biedroń i Leszek Zegzda. Po wręczeniu nagród i odznaczeń odbyła się część artystyczna imprezy. Przed publicznością wystąpił Marcin Daniec.

Wydarzenie odbywało się pod patronatem honorowym byłej wicepremier, minister infrastruktury i rozwoju, a obecnie europejskiego komisarza ds. rynku wewnętrznego i usług Elżbiety Bieńkowskiej, senatora RP prof. Stanisława Hodorowicza oraz marszałka województwa małopolskiego Marka Sowy.

tekst i zdjęcia: www.malopolskie.pl

Strony, które warto odwiedzić