Miliardy dla Małopolski! Kontrakt Terytorialny podpisany!

foto

W Krakowie został wczoraj podpisany Kontrakt Terytorialny dla Małopolski. To umowa między samorządem województwa i rządem dotycząca najważniejszych dla regionu inwestycji.

W Krakowie został dziś podpisany Kontrakt Terytorialny dla Małopolski. To umowa między samorządem województwa i rządem dotycząca najważniejszych dla regionu inwestycji. Podpisali ją: ze strony rządu – Adam Zdziebło, sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju, ze strony Samorządu Województwa – marszałek Marek Sowa oraz wicemarszałek Roman Ciepiela. Na liście podstawowej Kontraktu Terytorialnego znalazły się inwestycje o łącznej wartości ok. 24 mld zł.

W Kontrakcie Terytorialnym znalazły się takie inwestycje jak budowa drogi S7 od Lubnia do Rabki, wschodnia obwodnica Krakowa, pierwszy odcinek dwupasmowej drogi z Brzeska do Nowego Sącza, obwodnice: Nowego Sącza, Dąbrowy Tarnowskiej i Zatora, linia kolejowa Podłęże – Szczyrzyc – Tymbark/Mszana Dolna oraz nowa siedziba Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie Prokocimiu.

Oprócz list podstawowych są także listy rezerwowe z inwestycjami, których realizacja uzależniona jest między innymi od dostępności środków finansowych. Projekty warunkowe opiewają na ok. 9,5 mld zł. – Tak jak budżet Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 należy do jednych z największych w Polsce, tak samo kształt i wielkość Kontraktu Terytorialnego dla tego regionu należą do najlepszych – przypomniał wiceminister Adam Zdziebło.

– Przez ostatni rok prowadziliśmy debaty, które dziś doprowadziły do finału: podpisania Kontraktu Terytorialnego – mówił dziś marszałek Marek Sowa. – Pragnę podziękować wszystkim tym, którzy pracowali przy wypracowaniu kontraktu w takiej formie, w jakiej dziś go podpisujemy. Dziękuję za otwartość, za zrozumienie problemów Małopolski, które zgłaszane były w ostatnich miesiącach przez samorządowców, przedsiębiorców i działaczy społecznych z naszego regionu. W Małopolsce udało się nam wypracować wspólny front i to stało się naszą najsilniejszą kartą przetargową w negocjacjach z rządem. Marszałek przekazał podziękowania dla wiceministra Adama Zdziebło, ministra Władysława Kosiniak-Kamysza, byłej minister Elżbiety Bieńkowskiej. Podkreślił także zaangażowanie przewodniczącego sejmiku Kazimierza Barczyka oraz wojewody Jerzego Millera. – Musimy pamiętać jeszcze o jednej osobie, która powinna dziś usłyszeć słowa podziękowania – powiedział wicemarszałek Roman Ciepiela – Myślę tu o twardym negocjatorze, kimś kto sprawdził się w roli lidera: dziękuję Markowi Sowie.

– Kontrakt Terytorialny to Małopolska naszych marzeń – stwierdził minister Władysław Kosiniak-Kamysz. – To ogromne zobowiązanie ze strony rządu i samorządu wobec mieszkańców regionu, przedsiębiorców, wobec małopolskiej rodziny – dodał minister. Kontrakt Terytorialny jest nowym instrumentem uzgadniania przedsięwzięć między rządem a samorządem województwa, dzięki któremu środki finansowe zostaną skoncentrowane na najważniejszych dla Małopolski zadaniach rozwojowych. To wzajemne zobowiązanie strony rządowej i samorządowej, którego przedmiotem są wspólnie uzgodnione cele rozwoju dotyczące regionu, zasady ich realizacji, konkretne przedsięwzięcia priorytetowe oraz sposób ich koordynacji.

tekst i zdjęcie: www.malopolskie.pl

Strony, które warto odwiedzić