XX-lecie Euroregionu \”Tatry\”

foto

Na XX Jubileuszowym Kongresie Transgranicznego Związku Euroregion „Tatry\” zgromadzili się dzisiaj w nowotarskiej Państwowej Szkole Muzycznej partnerzy z dwóch stron południowej „miedzy\”. Jako gość tego jubileuszu, żegnała się z euroregionami wicepremier Elżbieta Bieńkowska.

Na XX Jubileuszowym Kongresie Transgranicznego Związku Euroregion „Tatry” zgromadzili się w nowotarskiej Państwowej Szkole Muzycznej partnerzy z dwóch stron południowej „miedzy”. Jako gość tego jubileuszu, żegnała się z euroregionami wicepremier Elżbieta Bieńkowska.

Pani wicepremier i minister infrastruktury za tydzień bowiem odjeżdża do Brukseli, by objąć stanowisko komisarza do spraw rynku wewnętrznego, przemysłu i przedsiębiorstw Rady Europy.

Udział w jubileuszowych uroczystościach wzięli także konsul generalny Republiki Słowackiej Ivan Skorupa, marszałek województwa Marek Sowa, senator Stanisław Hodorowicz, posłeł Andrzej Gut-Mostowy i Edward Siarka, Honsul Honorowy Republiki Słowackiej w Zakopanem Wiesław Wojas, starosta tatrzański Andrzej Gąsienica-Makowski i starosta nowotarski Krzysztof Faber, burmistrz Zakopanego Janusz Majcher, przedstawiciele Uniwersytetu Trzeciego Wieku, reprezentanci ministerstwa infrastruktury oraz Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Republika Słowacka 2007 – 2013, dyrekcja Prywatnych Szkół Średnich im. Jana Venuleta w Nowym Targu, a także delegacje bratnich euroregionów: Spreva – Nysa – Bóbr, Karpackiego, Beskidy, Nysa. Pojawili się również Honorowych Członków Euroregionu „Tatry” – Czesław Borowicz i Jan Skupina, na czele z Honorowym Prezesem – Wendelinem Haberem.

Uchwałą Kongresu, tytuły Honorowego Członka Euroregionu „Tatry” nadano kolejnym osobom: pani wicepremier i minister Elżbiecie Bieńkowskiej, senatorowi Stanisławowi Hodorowiczowi, Antoniemu Karlakowi – wiceprzewodniczącemu Rady, Edwardowi Tyborowi – przewodniczącemu komisji rewizyjnej Euroregionu i Bogusławowi Waksmundzkiemu – przewodniczącemu Rady Związku Euroregion „Tatry”.

Nadanym przez Prezydenta RP Złotym Krzyżem Zasługi za działalność na rzecz Euroregionu „Tatry” został uhonorowany Antoni Nowak – dyrektor biura ET w Nowym Targu.

Burmistrz Marek Fryźlewicz postanowił natomiast nadać Euroregionowi „Tatry” tytuł Honorowego Ambasadora Nowego Targu, wręczając statuetkę z podobizną patronki miasta.

Jubileuszowe obrady prowadzili wspólnie przewodniczący Rady Transgranicznego Związku Jozef Dubjak i wiceprzewodniczący – Bogusław Waksmundzki. Wydarzenia 20 euroregionalnych lat w kalejdoskopowym skrócie pokazał 25-minutowy film zrealizowany przez Nowotarską Telewizję Kablową.

W kolejnych odsłonach pojawiały się kładki linowe, mosty, kilometry zbudowanych i odremontowanych dróg, ścieżki pieszo-rowerowe, kulturalne przedsięwzięcia, festyny, wejście do strefy Schengen i piłowanie szlabanów; projekty takie jak „Spotkania siedmiu kultur pogranicza polsko-słowackiego”, Transgraniczny Trakt Tradycji dokumentujący ginące rzemiosła, działania przeciwpowodziowe, na rzecz rozwoju ratownictwa i ochrony środowiska, transgraniczne mecze, festiwale, telemosty, polsko-słowacki nordic walking, mnóstwo albumowych, książkowych i periodycznych wydawnictw.

– Te wydobyte z archiwów obrazy przypomniały nam początki Euroregionu „Tatry”, najciekawsze wydarzenia, najważniejsze dokonania, osoby, które przyczyniły się do rozwoju Euroregionu – mówił po projekcji Bogusław Waksmundzki. – A teraz wracamy z tej trochę sentymentalnej podróży do dnia dzisiejszego, aby spojrzeć w przyszłość i ocenić, jakie perspektywy i wyzwania na nas czekają. Góry są wartością i specyfiką Euroregionu „Tatry”, bo to nie tylko Tatry, ale też Niskie Tatry, Pieniny, Gorce, Beskidy, Słowacki Raj, Mała i Wielka Fatra… Nic dziwnego, że te walory przyrodnicze, a także niezwykłe bogactwo kulturowe i historyczne determinują główny kierunek współpracy pomiędzy Polakami i Słowakami na pograniczu, jakim jest turystyka. Dlatego w najbliższej perspektywie będziemy stawiać na turystykę – chcemy rozwijać infrastrukturę turystyczną, budować ścieżki rowerowe z naszym markowym projektem Historyczno-kulturowo-przyrodniczy Szlakiem wokół Tatr, ale nie tylko. Nie mniej ważna jest ochrona dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego. Obszar Euroregionu „Tatry” cechuje wyjątkowa różnorodność walorów kulturowych, historycznych i przyrodniczych. Niepowtarzalne i unikatowe są zabytki historii, architektury i sztuki, folklor i rzemiosło tradycyjne, zamki i warownie, zespoły miejskie, parki narodowe i krajobrazowe, rezerwaty przyrody. To wielki potencjał pogranicza polsko-słowackiego, który chcemy upowszechniać i promować w sposób zintegrowany i wspólny. Jednak aby mieszkańcy i turyści mogli skorzystać z tego bogactwa, potrzebujemy także poprawić dostępność komunikacyjną pogranicza. Jest to bardzo ważny obszar działalności, zarówno w odniesieniu do dróg, jak również do transportu publicznego, którego brakuje na naszym pograniczu. Ostatnim akcentem, którego nie można pominąć, jest edukacja i współpraca w tej dziedzinie. Rozwój edukacji transgranicznej, podnoszenie kwalifikacji, to czynnik, który wpływa na rozwój społeczno-gospodarczy pogranicza. Pomyślność tych planowanych działań zależy od zaangażowanych we współpracę transgraniczną samorządów lokalnych i społeczności lokalnych. Stąd ważne zadanie, które stoi przed nami to doskonalenie struktur Euroregionu „Tatry”. Jestem przekonany, że powołane do życia Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej TATRY – wspólny polsko-słowacki podmiot prawny – nie tylko podniesie współpracę transgraniczna na wyższy poziom, ale przede wszystkim będzie narzędziem do skutecznej realizacji transgranicznych projektów w nowym Programie Współpracy Transgranicznej PL-SK 2014-2020 – zarówno projektów infrastrukturalnych realizowanych przez samorządy, jak również mikroprojektów integrujących mieszkańców pogranicza polsko-słowackiego.

Kongresowi towarzyszy wystawa prezentująca mikroprojekty wdrażane przez Euroregion „Tatry” w ramach Programu Współpracy Transgranicznej PL-SK 2007-2013 w nowotarskim Ośrodku Współpracy Polsko-Słowackiej.

Drugą, słowacką część jubileuszowego Kongresu zaplanowano na 24 września, w Domu Kultury w Trstenie.

tekst: www.podhaleregion.pl

foto: Anna Szopińska/www.podhaleregion.pl

Strony, które warto odwiedzić