Premier Donald Tusk na Podhalu

foto Po świątecznym katastrofalnym Halnym premier Donald Tusk odwiedził najbardziej dotknięte rejony gmin Kościelisko i Zakopane. Premierowi towarzyszyli wojewoda Jerzy Miller, marszałek województwa Marek Sowa oraz poseł Andrzej Gut-Mostowy.

Najlepsze życzenia od Posła Andrzeja Guta-Mostowego

foto Najlepsze, Świąteczno Noworoczne życzenia od Posła Andrzeja Guta-Mostowego

Młodzież z Łapsz Niznych w Sejmie

foto Młodzież z Łapsz Niżnych zwiedzała w połowie listopada Sejm RP. W organizacji wizyty w parlamencie pomagał poseł Andrzej Gut-Mostowy. Zwiedzanie było częścią warsztatów \"I ty możesz zostać olimpijczykiem\" organizowanych w dniach 14-17 listopada w Warszawie.

Strony, które warto odwiedzić