Zapraszamy na obchody 140 rocznicy urodzin generała Andrzeja Galicy!

foto

Zapraszamy na obchody 140 rocznicy urodzin generała Andrzeja Galicy! Uroczystości odbedą sie 27 listopada w Zakopanem, Białym Dunajcu, Ludźmierzu i Nowym Targu. Nad obchodami patronat honorowy objął prezydent RP Bronisław Komorowski

Zapraszamy na obchody 140 rocznicy urodzin generała Andrzeja Galicy! Uroczystości odbedą sie 27 listopada w Zakopanem, Białym Dunajcu, Ludźmierzu i Nowym Targu. Nad obchodami patronat honorowy objął prezydent RP Bronisław Komorowski

 PROGRAM
obchodów 140 – lecia urodzin generała Andrzeja Galicy

27 LISTOPADA 2013 R.

ZAKOPANE
Nowy cmentarz, ul. Nowotarska 41

g. 9.00 – Uroczyste złożenie wiązanek kwiatów na grobie
gen. Andrzeja Galicy w Zakopanem

BIAŁY DUNAJEC
g. 9.40 – Uroczyste złożenie wiązanek kwiatów przed pomnikiem
gen. Andrzeja Galicy w rodzinnej miejscowości

LUDŹMIERZ
Sanktuarium Matki Bożej Ludźmierskiej, ul. Jana Pawła II 124
g. 11.00 – Msza św. w intencji gen. Andrzeja Galicy i Podhalańczyków

NOWY TARG
Podhalańska Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa
w Nowym Targu, ul. Kokoszków 71
Aula główna – Centrum Dydaktyczno-Biblioteczne PPWSZ

g. 12.30 – Sesja naukowa z referatami:
dr Anna Aleksandra Kozłowska –
Jedyny taki – Andrzej Galica (1873-1945). Szkic biograficzny
generała z Podhala.

prof. dr. hab. Karol Olejnik –
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu –
Wojskowa droga gen. Andrzeja Galicy.

dr Anna Mlekodaj –
Podhalańska Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa
w Nowym Targu
– Literackie próby gen. Andrzeja Galicy.

dr hab. Jerzy M. Roszkowski –
Muzeum Tatrzańskie w Zakopanem –
Andrzej Galica jako regionalista i twórca ochotniczych formacji
podhalańskich.

Projekcja filmu oraz wystąpienia mjr Artura Surmacza
oraz płk. dypl. Wojciecha Kucharskiego,
Dowódcy 21 BSP w Rzeszowie
– Kultywowanie tradycji Patronów wojsk górskich
(gen. Andrzej Galica).

Promocja monografii Aleksandry Anny Kozłowskiej
Góral generałem Andrzej Galica
– Biografia żołnierza, polityka i literata.

Do pobrania:

program obchodów (PDF)

list do prezydenta w sprawie patronatu honorowego

Strony, które warto odwiedzić