Słowacy odpadli z wyścigu po PKL

foto

W poniedziałek PKP ogłosiło pierwsze rozstrzygnięcia w sprawie prywatyzacji PKL. Ogłoszono krótka listę inwestorów którzy przeszli do dalszego etapu procesu prywatyzacyjnego. Wśród podmiotów które definitywnie odpadły PKP wymienia konsorcjum w składzie którego znajduje się Tatry Mountain Resorts

 W poniedziałek PKP ogłosiło pierwsze rozstrzygnięcia w sprawie prywatyzacji PKL. Ogłoszono krótka listę inwestorów którzy przeszli do dalszego etapu procesu prywatyzacyjnego. Wśród podmiotów które definitywnie odpadły PKP wymienia konsorcjum w składzie którego znajduje się Tatry Mountain Resorts.

Na krótkiej liście znalazły się:

a) Polskie Koleje Górskie S.A.,
b) Centrum Targowe „Ptak” S.A.,
c) Investor Private Equity Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych,
d) Skarb Państwa – Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe, Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych.

Cztery oferty zostały odrzucone. Odrzucone oferty zostały złożone przez dwie osoby fizyczne oraz konsorcjum w składzie: Tatry mountain resorts a.s., Gmina Czernichów, Gmina Krynica-Zdrój, Gmina Szczawnica, Gmina Zawoja, a także Quantum 1 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych.

Do pozostałych podmiotów zwrócono sie o dodatkowe informacje. Powinny one zostac dostarczone do końca tygodnia a co za tym idzie powinien być znany pełny skład krótkiej listy.  W drugiej połowie lutego PKP powinno umożliwić oferentom rozpoczęcie badania spółki. Finalizacja procesu planowana jest do końca I półrocza 2013 roku

Po badaniu spółki podmioty uczestniczące w procesie będą miały możliwość złożenia oferty wiążącej, będącej następnie przedmiotem bezpośrednich negocjacji z PKP SA.

fot. PKL

Strony, które warto odwiedzić