Seim rozpoczyna prace nad budżetem na rok 2012

foto Na posiedzeniu w dniu 1 grudnia sejm rozpocznie prace nad budżetem zaproponowanym przez rząd.

Sejm wybrał członków stałych komisji sejmowych

foto 17 listopada, sejm uchwalił składy nowych komisji. Poseł Andrzej Gut Mostowy będzie zasiadał w Komisji Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki oraz w Komisji Infrastruktury.

Pierwsze posiedzenie Sejmu VII kadencji.

foto W dniach 17-19 listopada bedzie kontynuowana I sesja plenarna Sejmu VII Kadencji

Otwarcie \”Orlika\” na Kowańcu

foto Przy Szkole Podstawowej nr 3 na Kowańcu odbyło się dziś uroczyste kompleksu wielofunkcyjnych boisk sportowych, wybudowanych w ramach programu \"Orlik 2012\".W uroczystościach uczestniczył Marcin Kolasa Dyrektor Biura Poselskiego Andrzeja Guta- Mostowego

Strony, które warto odwiedzić