Powstał Parlamentarny Zespół Kultury Regionalnej

foto

Z inicjatywy posła Andrzeja Guta Mostowego powstał w Sejmie Parlamentarny Zespół Kultury Regionalnej.

Z inicjatywy posła Andrzeja Guta Mostowego powstał w Sejmie Parlamentarny Zespół Kultury Regionalnej. Jednym z głównych celów powstałego zespołu są między innymi: inicjowanie działań na rzecz wszechstronnego rozwoju środowisk i społeczności kultywujących kulturę regionalną, popularyzowanie wartości regionalnych oraz rozwój edukacji regionalnej oraz promocja i upowszechnianie wiedzy o kulturze regionalnej. Nie zapomniano o ogromnym wkładzie Polonii w zachowanie kultury regionalnej. Znalazło to odzwierciedlenie w regulaminie zespołu. Jednym z jego głównych zadań są także działania mające na celu zachowanie i rozwój tradycji związanych z kulturą regionalną wśród Polonii. Powstanie grupy znalazło nie tylko uznanie w Ministerstwie Kultury, ale także deklarację wsparcia i ścisłej współpracy. Do grupy zapisało się wielu posłów z różnych części naszego kraju, którzy na co dzień są blisko związani z kulturą regionalną. Na pierwszym posiedzeniu zespołu poseł Andrzej Gut Mostowy został wybrany na jego przewodniczącego. Zastępcą został wybrany Franciszek Stefaniuk, wybitny poseł ziemi Chełmskiej.

Regulamin zespołu

Strony, które warto odwiedzić