Odszedł Marek Nawara

foto

Rodzinie i najbliższym składam wyrazy głębokiego szacunku i współczucia

Z wielkim żalem żegnam

Marka Nawarę

Samorządowca który zawsze i wszędzie działał na rzecz Małopolski. Pracę dla naszego regionu zawsze traktował jako służbę. Jego odejście  to wielka strata dla Małopolski i Polski
 

Rodzinie
Składam wyrazy głębokiego szacunku i współczucia
Andrzej Gut–Mostowy

Marek Nawara
Ukończył krakowską Akademię Górniczo-Hutniczą oraz studia podyplomowe z zarządzania na UJ. W latach 1990-98 był wójtem podkrakowskiej gminy Zielonki, a od 1994 r. przewodniczącym Sejmiku Samorządowego Województwa Krakowskiego.

W 1993 r. startował do Sejmu z listy Bezpartyjnego Bloku Wspierania Reform (BBWR), mandatu nie zdobył. Został posłem w 1997 r., startując z listy AWS; w listopadzie 1998 r. zrezygnował z mandatu po wyborze na marszałka sejmiku małopolskiego.

Marszałkiem Małopolski był przez dwie kadencje: 1998–2002 i 2006–2010.

Był członkiem Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa.

W 2009 r. za wybitne zasługi w działalności na rzecz rozwoju demokracji i samorządności lokalnej Nawara został odznaczony przez prezydenta RP Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski.

fot. Robert Szczachor / FORUM

Strony, które warto odwiedzić