Małopolska Platforma Obywatelska ogłosiła listy kandydatów do parlamentu

foto

Rzecznik prasowy rządu Paweł Graś w , przewodniczący małopolskiej Platformy Ireneusz Raś, minister Skarbu Państwa Aleksander Grad i poseł Andrzej Gut – Mostowy będą otwierać małopolskie listy Platformy Obywatelskiej do parlamentu

Małopolska Platforma Obywatelska ogłosiła listy kandydatów do parlamentu

Rzecznik prasowy rządu Paweł Graś w , przewodniczący małopolskiej Platformy Ireneusz Raś, minister Skarbu Państwa Aleksander Grad i poseł Andrzej Gut – Mostowy będą otwierać małopolskie listy Platformy Obywatelskiej do parlamentu.

Poniżej przedstawiamy listy w Małopolsce:

Okręg nr 14 (gorlicki, limanowski, nowosądecki, m. Nowy Sącz, nowotarski, tatrzański) – 10 mandatów

1. Andrzej Gut – Mostowy (Zakopane) – poseł na Sejm RP od 2005 roku, radny i członek zarządu miasta Zakopane w latach 1995-1998, radny Sejmiku Województwa Małopolskiego w latach 1998-2005;
2. Andrzej Czerwiński (Nowy Sącz) – poseł na Sejm RP od 2001 roku, prezydent Nowego Sącza w latach 1994-2001, współzałożyciel i członek zarządu Związku Powiatów Polskich;
3. Halina Wąsowska – Schirmer (Gorlice) – osoba zaangażowana w działalność charytatywną na rzecz osób niepełnosprawnych, członek Powiatowej Komisji do Spraw Osób Niepełnosprawnych, członek rady powiatu gorlickiego PO RP;
4. Tadeusz Patalita (Raba Niżna) – poseł na Sejm RP od 2010 roku, radny Sejmiku Województwa Małopolskiego w latach 1998-2002, wójt gminy Mszana Dolna w latach 2002 – 2010;
5. Barbara Dziwisz (Raba Wyżna) – radna Sejmiku Województwa Małopolskiego, dyrektor Zespołu Placówek Oświatowych w Rabie Niżnej, członek zarządu fundacji „Szlaki Papieskie”;
6. Leszek Zegzda (Nowy Sącz) – radny Sejmiku Województwa Małopolskiego, przewodniczący klubu radnych PO w Sejmiku, wicemarszałek Województwa Małopolskiego w latach 2007-2010, wiceprezydent Nowego Sącza w latach 1993-2002,
7. Maciej Jachymiak (Nowy Targ) – wicestarosta i radny powiatu nowotarskiego, z zawodu lekarz psychiatra;
8. Jan Kuk (Gorlice) – dyrektor placówki opiekuńczo – wychowawczej od 2003 roku, przewodniczący Zarządu Osiedla nr 11 w Gorlicach, przewodniczący Rady Fundacji „Róża”, przewodniczący koła PO w Gorlicach;
9. Maria Staszel (Czarny Dunajec)- urzędnik państwowy;
10. Marian Cycoń (Stary Sącz) – burmistrz miasta i gminy Stary Sącz, poseł na Sejm RP w latach 1997-2001, wiceprezydent Nowego Sącza w latach 1988-1995;
11. Mariusz Koperski (Zakopane) – wiceburmistrz Zakopanego, były dyrektor Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Zakopanem;
12. miejsce w dyspozycji Zarządu Krajowego PO RP;
13. Agata Król – Mirek (Krynica) – radna powiatu nowosądeckiego, dyrektor Publicznego Gimnazjum w Krynicy – Zdroju, rzecznik prasowy burmistrza Krynicy – Zdroju w latach 1998-1999, sekretarz Krynicy – Zdroju w latach 1999-2002;
14. Jan Więcek (Słopnice) – członek zarządu powiatu limanowskiego, skarbnik gminy Słopnice, od 2002 roku radny powiatu limanowskiego;
15. Jerzy Górka (Stary Sącz) – od 16 lat przewodniczący Rady w Starym Sączu i wiceprzewodniczący Rady powiatu nowosądeckiego, przewodniczący PO RP powiatu nowosądeckiego;
16. Kinga Janowska (Nowy Sącz) – studentka, projektantka mody, aktywnie działająca w środowiskach studenckich i młodzieżowych na Sądecczyźnie;
17. Jan Sienkiewicz (Sromowce Wyżne) – prezes Polskiego Stowarzyszenia Flisaków na Rzece Dunajec;
18. Zofia Strama (Szaflary) – dyrektor szkoły w Maruszynie Dolnej w latach 1986-1999, radna Gminy Szaflary w latach 1994-1998;
19. Małgorzata Niemiec (Mordarka) – specjalistka w dziedzinie zamówień publicznych;
20. Krzysztof Kozioł (Gorlice) – radny gminy Lipinki, członek zarządu Ochotniczej Straży Pożarnej w Lipinkach, członek rady społecznej ZOZ w gminie Lipinki, właściciel przedsiębiorstwa budowlanego;

Okręg nr 12 (chrzanowski, myślenicki, oświęcimski, suski, wadowicki) – 8 mandatów

1. Paweł Graś (Kęty) – poseł na Sejm RP od 1998 roku, sekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w latach 2007-2008, od 2009 roku rzecznik prasowy rządu Donalda Tuska;
2. Janusz Chwierut (Oświęcim) – poseł na Sejm RP od 2005 roku, członek Zarządu Miasta Oświęcim w latach 1999-2000, działacz społeczny i sportowy;
3. Lucyna Gowin (Myślenice) – przedsiębiorca, radna gminy Myślenice w latach 2006-2010, członek Rady Krakowskiej Kongregacji Kupieckiej oraz członek zarządu oddziału myślenickiego kongregacji;
4. Tadeusz Arkit (Libiąż) – poseł na Sejm RP od 2007 roku, od 1994 roku związany z samorządem – najpierw jako radny, a w latach 1998 – 2007 jako burmistrz Libiąża;
5. Dorota Niedziela (Kęty) – lekarz weterynarii, członek zarządu stowarzyszenia „Śląska Poliklinika Weterynaryjna”, członek zarządu „Polskiego Stowarzyszenia Lekarzy Weterynarii Małych Zwierząt”;
6. Stanisław Kotarba (Wadowice) – rzecznik prasowy burmistrza Wadowic, przewodniczący Platformy Obywatelskiej w powiecie wadowickim; radny powiatu wadowickiego, wiceprzewodniczący rady powiatu wadowickiego;
7. Robert Maciaszek (Chrzanów) – radny Chrzanowa, zastępca przewodniczącego zarządu związku komunalnego „Komunikacja Międzygminna” w Chrzanowie, pierwszy przewodniczący i założyciel stowarzyszenia „Młodzi Demokraci” w Chrzanowie;
8. Joanna Bobowska (Sułkowice) – dziennikarka, wiceprzewodnicząca PO w powiecie myślenickim, założycielka koła gospodarczego PO w Krzywaczce,
9. Ryszard Listwan (Sucha Beskidzka) – zastępca Małopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska od 1999 roku, w 2010 roku odznaczony przez Prezydenta RP Srebrnym Krzyżem Zasługi, były burmistrz miasta Sucha Beskidzka;
10. Andrzej Saternus (Chełmek) – burmistrz Chełmka od 2002 roku, członek Ochotniczej Straży Pożarnej, za działalność na rzecz rozwoju gospodarczego odznaczony nagrodą „Krakowski Dukat 2006”;
11. Renata Szczurek (Trzebinia) – przedsiębiorca, aktywna działaczka społeczna;
12. miejsce w dyspozycji Zarządu Krajowego PO RP;
13. Maria Brożek (Dobczyce) – przedsiębiorca, Prezes Izby Gospodarczej Dorzecza Raby w Dobczycach, dyrektor piekarni „Złoty Kłos”,
14. Sebastian Ramenda (Andrychów) – radny i wiceprzewodniczący rady powiatu wadowickiego;
15. Henryka Nagórzańska (Sucha Beskidzka) – pielęgniarka w szpitalu w Suchej Beskidzkiej;
16. Jan Wacławski (Stryszów) – wójt Stryszowa, samorządowiec od 1990 roku.

Okręg nr 13 (m. Kraków, krakowski, miechowski, olkuski) – 14 mandatów

1. Ireneusz Raś (Kraków) – poseł na Sejm RP od 2005 roku, przewodniczący Małopolskiej Platformy Obywatelskiej, wiceprzewodniczący Klubu Parlamentarnego PO, radny miasta Krakowa w latach 2002-2005;
2. Katarzyna Matusik – Lipiec (Kraków) – poseł na Sejm RP od 2007, radna i wiceprzewodnicząca Rady Miasta Krakowa w latach 2006-2007, przewodnicząca Rady i Zarządu Dzielnicy IV miasta Krakowa w latach 2002-2006;
3. Jarosław Gowin (Kraków) – poseł na Sejm RP od 2007 roku, senator RP w latach 2005 – 2007, rektor WSE im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie;
4. Jerzy Fedorowicz (Kraków) – poseł na Sejm RP od 2005 roku, radny miasta Krakowa w latach 1995-1998 oraz Sejmiku Województwa Małopolskiego w latach 1998-2005, aktor, reżyser;
5. Małgorzata Jantos (Kraków) – radna miasta Krakowa od 2002 roku, obecnie wiceprzewodnicząca Rady, założycielka jednej z pierwszych szkół prywatnych w powojennej Polsce;
6. Jacek Krupa (Skawina) – poseł na Sejm RP od 2005 roku, burmistrz Skawiny w latach 1990-1998 oraz starosta powiatu krakowskiego w latach 2002-2005, wiceprzewodniczący stowarzyszenia „Porozumienie Podkrakowskie”;
7. Andrzej Ryszka (Olkusz) – poseł na Sejm RP od 2007 roku, radny i burmistrz Olkusza w latach 1990-2002;
8. Józef Lassota (Kraków) – radny Sejmiku Województwa Małopolskiego, prezydent miasta Krakowa w latach 1992 – 1998, poseł na Sejm RP w latach 1997 – 2001;
9. Adam Samborski (Racławice) – wójt gminy Racławice;
10. Jagna Marczułajtis – Walczak (Mogilany) – radna Sejmiku Województwa Małopolskiego, była snowboardzistka (uczestniczka olimpiad w Nagano, Salka Lake City oraz Turynie);
11. Lidia Gądek (Wolbrom) – radna Sejmiku Województwa Małopolskiego od 2010 roku, przewodnicząca Rady Miejskiej w Wolbromiu w latach 2002-2006 oraz Rady Powiatu Olkuskiego w latach 2006-2010;
12. miejsce w dyspozycji Zarządu Krajowego PO RP
13. Jerzy Meysztowicz (Kraków) – wicewojewoda krakowski w latach 1998-1999 oraz wicewojewoda małopolski w latach 1999-2001, członek – założyciel Klubu Krakowskiego, członek rady Izby Przemysłowo – Handlowej, prezes międzynarodowego stowarzyszenia „Krakowskie Forum Rozwoju”;
14. Zdzisław Trela (Kraków) – prezes Małopolskiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości;
15. Bogdan Dąsal (Kraków) – pełnomocnik Prezydenta Miasta Krakowa ds. osób niepełnosprawnych, współtwórca Ogólnopolskiego Związku Inwalidów Ruchu, Fundacji Aktywnej Rehabilitacji oraz Małopolskiego Sejmiku Osób Niepełnosprawnych;
16. Ewa Siudak (Miechów) – radna Miechowa, dyrektor Miechowskich Warsztatów Terapii Zajęciowej;
17. Grażyna Janawa (Kraków) – dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 89 w Krakowie, radna Dzielnicy XV Mistrzejowice Miasta Krakowa
18. Agata Wilam (Kraków) – założycielka oraz prezes Fundacji Uniwersytet Dzieci, była redaktor naczelny wydawnictwa Pascal, była dyrektor portalu Onet.pl;
19. Jerzy Sonik (Kraków) – radny Miasta Krakowa, przewodniczący dużej wspólnoty mieszkaniowej w centrum Krakowa, założyciel pierwszej w Polsce szkoły społecznej;
20. Katarzyna Bielańska (Kraków) – przedsiębiorca, radna Dzielnicy XII Miasta Krakowa w latach 2006-2010;
21. Dorota Pietrow (Kraków) – członek Izby Przemysłowo – Handlowej, członek BCC, członek Komisji Etyki Bankowej, dyrektorka Banku Fortis w latach 1992-2009;
22. Paweł Jastrzębski (Liszki) – prezes Małopolskiej Agencji Energii i Środowiska, dyrektor departamentu w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Małopolskiego w latach 2002-2005, wiceprezes Portu Lotniczego Kraków – Balice w latach 2005-2006;
23. Lucjan Goraj (Sułoszowa) – radny powiatu krakowskiego, lekarz medycyny, przewodniczący koła PO RP Sułoszowa;
24. Zbigniew Żyła (Wolbrom) – lekarz medycyny, dyrektor w centrali Lotniczego Pogotowia Ratunkowego w Warszawie;
25. Andrzej Klimczak (Kraków) – członek Krakowskiego Towarzystwa Fotograficznego, asystent wojewody małopolskiego w latach 2008 – 2010;
26. Kazimierz Musiał (Kraków) -założyciel PO, przewodniczący Koła nr 6 PO RP w Krakowie, wieloletni działacz sportowy, członek Komisji Sportu Rady Miasta Krakowa w latach 2001 – 2003;
27. Daria Sękowska (Kraków) – aktywna działaczka koła Młodych PO w Krakowie;
28. Anna Szybist (Kraków) – menager kultury, organizatorka koncertów piosenki literackiej i innych wydarzeń kulturalnych, ekspert od praw zwierząt.

Okręg nr 15 (bocheński, brzeski, dąbrowski, proszowicki, tarnowski, m. Tarnów, wielicki) – 9 mandatów

1. Aleksander Grad (Tarnów) – poseł na Sejm RP od 2001 roku, Minister Skarbu Państwa, podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia w latach 1999-2000, wojewoda tarnowski w latach 1997-1998;
2. Urszula Augustyn (Tarnów) – poseł na Sejm RP od 2005 roku, wiceprzewodnicząca Platformy Obywatelskiej w Małopolsce, zastępca Przewodniczącego Zgromadzenia Parlamentarnego Polski i Litwy;
3. Jan Musiał (Brzesko) – poseł na Sejm RP od 2007 roku, burmistrz Brzeska w latach 1998-2007 i radny Brzeska w latach 1996-1998, prezes Ligi Obrony Kraju;
4. Adam Korta (Bochnia) – radny miasta w Bochni, dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Bochni;
5. Elżbieta Achinger (Wieliczka) – radna Sejmiku Województwa Małopolskiego, radna Wieliczki w latach 2002 – 2006, prezes Stowarzyszenia „Chór Camerata” w Wieliczce;
6. Mirosław Banach (Tarnów) – wicestarosta powiatu tarnowskiego, radny gminy Tarnów w latach 1994-1998, wiceprzewodniczący rady powiatu tarnowskiego w latach 1998-2002;
7. Robert Wardzała (Tarnów) – radny Miasta Tarnów, były żużlowiec (drużynowy mistrz Polski z 2004 i 2005 roku) związany z Unią Tarnów;
8. Marek Minorczyk (Dąbrowa Tarnowska) – radny i zastępca burmistrza gminy Dąbrowa Tarnowska;
9. Magdalena Kalarus – Kwaśniewska (Nowe Brzesko) – radna powiatu proszowickiego, przez 8 lat zastępca wójta gminy Nowe Brzesko;
10. Bernard Karasiewicz (Ryglice) – samorządowiec, burmistrz gminy Ryglice w latach 1990 – 2010;
11. Ewa Cierniak-Lambert (Gnojnik) – lekarz, dyrektor NZOZ w Gnojniku, radna powiatu brzeskiego, Prezes Stowarzyszenia „Pomocna Dłoń”;
12. miejsce w dyspozycji Zarządu Krajowego PO RP;
13. Jadwiga Kusior (Żabno) – dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Dąbrowie Tarnowskiej;
14. Julia Jelonek (Gdów) – członek Zarządu Wojewódzkiego Spółdzielni Kółek Rolniczych, delegatka na Zjazd Krajowy Stowarzyszenie Kół Gospodyń Wiejskich;
15. Agata Mróz (Wierzchosławice) – menedżer sieci handlowej w Małopolsce;
16. Paweł Sroga (Proszowice) – radny miasta i gminy Proszowice, architekt, wieloletni pracownik instytucji samorządowych;
17. Krystyna Szymańska (Szczucin) – dyrektor Centrum Ignacego Paderewskiego w Kąśnej Dolnej;
18. Jan Wójcik (Łapanów) – dyrektor Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Łapanowie.

Kandydaci do Senat RP

Okręg 30 (chrzanowski, myślenicki, oświęcimski, suski, wadowicki)
Stanisław Bisztyga (Myślenice) – senator RP od 2007 roku, radny Krakowa w latach 1994 – 2002, radny Sejmiku Województwa Małopolskiego w latach 2006 – 2007.

Okręg 31 (krakowski, miechowski, olkuski)
Kazimierz Czekaj (Zabierzów) – radny Sejmiku Województwa Małopolskiego, prezes Jurajskiej Izby Gospodarczej.

Okręg 32 (Kraków – dzielnice: II, III, IV, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII)
Janusz Sepioł (Kraków) – senator RP od 2007 roku, wicemarszałek Województwa Małopolskiego w latach 1999 – 2002, marszałek Województwa Małopolskiego w latach 2002 – 2006.

Okręg 33 (Kraków – dzielnice: I, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII)
Bogdan Klich (Kraków) – Minister Obrony Narodowej, poseł na Sejm RP w latach 2001 – 2004, poseł do Parlamentu Europejskiego w latach 2004 – 2007.

Okręg 34 (bocheński, brzeski, proszowicki, wielicki)
miejsce w dyspozycji Zarządu Krajowego PO RP

Okręg nr 35 (dąbrowski, m. Tarnów, tarnowski)
Roman Ciepiela (Tarnów) – wicemarszałek Województwa Małopolskiego od 2007 roku, radny Sejmiku Województwa Małopolskiego od 2002 roku, prezydent Tarnowa w latach 1994 – 1998

Okręg nr 36 (limanowski, nowotarski, tatrzański)

Stanisław Hodorowicz (Nowy Targ) – rektor Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Targu, wykładowca akademicki, honorowy obywatel Nowego Targu oraz honorowy członek Związku Podhalan;, były prorektor Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Okręg nr 37 (gorlicki, nowosądecki, m. Nowy Sącz)
miejsce w dyspozycji Zarządu Krajowego PO RP

Strony, które warto odwiedzić