Jan Krzysztof Bielecki w Krakowie

Poseł Andrzej Gut Mostowy wraz z małopolskimi posłami uczestniczył w spotkaniu z Janem Krzysztofem Bieleckim, którego tematem była reforma OFE. Spotkanie wzbudziło duże zainteresowanie i zgromadziło w Sali Kryształowej Hotelu Europejskiego …

Poseł Andrzej Gut Mostowy wraz z małopolskimi posłami uczestniczył w spotkaniu z Janem Krzysztofem Bieleckim, którego tematem była reforma OFE. Spotkanie wzbudziło duże zainteresowanie i zgromadziło w Sali Kryształowej Hotelu Europejskiego prawie dwieście osób. W swojej prezentacji Jan Krzysztof Bielecki podsumował funkcjonowanie dotychczasowego systemu emerytalno – rentowego w Polsce oraz przedstawił proponowane przez rząd PO-PSL zmiany w tym zakresie, które mają na celu ograniczenie przyrostu długu publicznego i deficytu. Warto zaznaczyć, że projekt zmian przewiduje wprowadzenie ulg podatkowych dla dodatkowo oszczędzających na emeryturę na tzw. Indywidualnych Kontach Zabezpieczenia Emerytalnego.

Strony, które warto odwiedzić