W związku z pojawiającymi się w mediach nieprawdziwymi informacjami jakoby Poseł na Sejm RP Andrzej Gut- Mostowy wspiera działalność stowarzyszeń, których celem jest uniemożliwienie handlu małym przedsiębiorcom na różnego rodzaju …

W związku z pojawiającymi się w mediach nieprawdziwymi informacjami jakoby Poseł na Sejm RP Andrzej Gut- Mostowy wspiera działalność stowarzyszeń, których celem jest uniemożliwienie handlu małym przedsiębiorcom na różnego rodzaju bazarach uprzejmie informujemy iż Poseł Andrzej Gut- Mostowy zawsze wspierał i będzie wspierał małych i średnich przedsiębiorców, o ile ich działania pozostają w zgodzie z obowiązującym prawem i nigdy nie będzie zgłaszał czy wspierał inicjatyw, które mogły legalną działalność gospodarczą uniemożliwiać lub jej szkodzić!! Ponadto wszelkie działania Posła w tej sprawie są odpowiedzią na wielokrotne apele i prośby o interwencję ze strony samorządowców (burmistrzów i radnych).„…Podstawę polskiej gospodarki,  a także demokracji stanowi prywatna inicjatywa czy, mówiąc inaczej, drobna przedsiębiorczość. Dlatego tak ważne jest aby wszystkim zapewniono równe warunki tak aby wszyscy mieli te same możliwości. Chodzi o zapewnienie uczciwej konkurencji. Dlatego  informacje o niszczeniu drobnych zakopiańskich przedsiębiorców przez nieuczciwą konkurencję, która naginając prawo bądź wprost je łamiąc prowadzi swoją działalność na zakopiańskiej  ulicy Krupówki wzbudziły moje duże zaniepokojenie. Chaos wprowadzany przez nielegalnych handlarzy nie tylko w Zakopanem, ale i w innych miastach spowodował że władze samorządowe zaczęły szukać pomocy wśród parlamentarzystów. Apele samorządowców i lokalnych przedsiębiorców w tej sprawie są wielokrotnie ponawiane. Nielegalny handel prowadzony przez te osoby niszczy nie tylko lokalnych drobnych przedsiębiorców, ale całe lokalne społeczności.Dlatego będąc ekonomistą i wiedząc jakie znaczenie ma dla rozwoju gospodarki wolna konkurencja działająca w granicach prawa będę nadal działał na rzecz zwalczania nielegalnego handlu. Nie można dopuszczać do sytuacji w której osoba która działa zgodnie z prawem, w majestacie prawa, jest w gorszej sytuacji niż osoby owe prawo łamiące…”
Andrzej Gut-Mostowy

Strony, które warto odwiedzić