IX Forum Gospodarcze Małych i Średnich Przedsiębiorstw

Dnia 14 maja 2009 r. w Tarnowie odbyło się IX Forum Gospodarcze Małych i Średnich Przedsiębiorstw. Tematem przewodnim tegorocznej edycji, była wspólna europejska waluta oraz jej wpływ na polska gospodarkę. Obrady otworzyli Minister Skarbu Państwa …

Dnia 14 maja 2009 r. w Tarnowie odbyło się IX Forum Gospodarcze Małych i Średnich Przedsiębiorstw. Tematem przewodnim tegorocznej edycji, była wspólna europejska waluta oraz jej wpływ na polska gospodarkę. Obrady otworzyli Minister Skarbu Państwa Aleksander Grad i Prezydent Miasta Tarnowa Ryszard Ścigała. Jednym z prelegentów był poseł Andrzej Gut–Mostowy, który w swoim wystąpieniu  skupił się na konsekwencjach wejścia Polski do korytarza ERM2 w kontekście doświadczeń słowackich w tym zakresie.Część merytoryczna Forum została podzielona na dwie części, w ramach których zaplanowano wystąpienia zaproszonych prelegentów.W ramach pierwszego panelu – Rola i wpływ EURO na polską gospodarkę – poruszano następujące kwestie:I.   Wykład inauguracyjny – Elżbieta Bieńkowska – Minister Rozwoju Regionalnego – Absorpcja Funduszy Unijnych w Polsce i jej wpływ na gospodarkę i rozwój sektora MŚP II.  Ludwik Sobolewski – Prezes Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie – wystąpienie: „GPW – szansa na globalną działalność dla małych i średnich przedsiębiorstw”III. Jak odnieść sukces w biznesie – Czesław Lang organizator Tour de` PolognePanel drugi – Słowacja w strefie EURO – nowe otwarcie we współpracy gospodarczej pomiędzy krajami– otworzył JE Ambasador Republiki Słowackiej František Ružička, który przedstawił okoliczności wprowadzenia EURO na Słowacji oraz efekty temu towarzyszące. Następnie głos zabrali:II.  dr Wiktor Patena – Prorektor ds. Nauczania Wyższa Szkoła Biznesu National –  Louis University w Nowym Sączu – Lekcja ŁotewskaIII. Andrzej Gut-Mostowy – przewodniczący polsko–słowackiej grupy parlamentarnej – Cel polskiej debaty dotyczącej wspólnej WalutyIV. Antoni Nowak – Dyrektor Biura Związku Euroregion „Tatry” – Doświadczenie w ramach polsko-słowackiej współpracy przygranicznej.

Strony, które warto odwiedzić