Honorowe Obywatelstwo Miasta Nowy Targ dla Jana Kantego Pawluśkiewicza

W sobotę 28 czerwca Jan Kanty Pawluśkiewicz został trzydziestym Honorowym Obywatelem Miasta Nowy Targ. W uroczystej sesji Rady Miasta  która odbyła się w sali koncertowej Państwowej Szkoły Muzycznej z okazji 662. rocznicy Kazimierzowskiej ...

25-lecie kapłaństwa Księdza Władysława Zarębczana

22 czerwca 2008 r. w rodzinnym Gronkowie Ksiądz Władysław Zarębczan świętował 25-lecie kapłaństwa. Uroczystości w których obecny był również Poseł Andrzej Gut-Mostowy rozpoczęła Msza Święta. W obchodach jubileuszu licznie uczestniczyli ...

10-lecie Gminy Spytkowice

21 czerwca Poseł Andrzej Gut-Mostowy uczestniczył w obchodach 10-lecia powstania Gminy Spytkowice. Uroczystości rozpoczęła Msza Świętej w Kościele Parafialnym podczas której poświęcono sztandar Gminy, przekazany następnie na ręce Wójta ...

Posiedzenie Polsko – Słowackiej Komisji Międzyrządowej ds. Współpracy Transgranicznej

Poseł Andrzej Gut-Mostowy jako Przewodniczący Polsko-Słowackiej Grupy Parlamentarnej wziął udział w odbywającym się w dniach 17 – 18 czerwca posiedzeniu Polsko – Słowackiej Komisji Międzyrządowej ds. Współpracy Transgranicznej. ...

Walne zgromadzenie Tatrzańskiej Izby Gospodarczej

16 czerwca 2008 r. Poseł Andrzej Gut-Mostowy uczestniczył w Walnym Zgromadzeniu Tatrzańskiej Izby Gospodarczej. Na zgromadzeniu przedstawiono sprawozdanie z bieżącej działalności izby.

Otwarcie wystawy „Młoda Polska. Słowa – Obrazy – Przestrzenie”.

17 czerwca W Galerii Sztuki im. W. i J. Kulczyckich na Kozińcu otwarto wystawę "Młoda Polska. Słowa - Obrazy - Przestrzenie" przygotowaną przez Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w Warszawie. Wystawa przedstawia dzieła malarstwa i grafiki ...

Strony, które warto odwiedzić