Problemy z wydawaniem wiz dla obywateli Ukrainy.

Poseł Andrzej Gut-Mostowy zwrócił się z interpelacją do Ministra Spraw Zagranicznych Radosława Sikorskiego w sprawie problemów z wydawaniem wiz dla obywateli Ukrainy. Treść interpelacji,Odpowiedź na interpelację.

Spotkanie Ambasadora Słowacji z członkami Polsko-Słowackiej Grupy Parlamentarnej.

13 marca 2008 r. w Rezydencji Ambasadora Republiki Słowackiej odbyło się spotkanie z członkami Polsko-Słowackiej Grupy Parlamentarnej. W wygłoszonym przy tej okazji wystąpieniu ambasador podziękował byłemu przewodniczącemu Grupy, Jackowi Falfusowi, ...

Odpowiedź na interpelację w sprawie „Zakopianki”.

Ochrona krajobrazu Podhala jest podstawowym czynnikiem determinującym zagospodarowanie przestrzenne i politykę urbanistyczną dla tego regionu. Nadrzędnym celem jest przekazanie przyszłym pokoleniom zadbanego środowiska naturalnego i uporządkowanej ...

Odpowiedź na interpelację w sprawie kadencyjności rektorów szkół wyższych.

Przepis art. 270 ust. 7 wprowadzono do ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym – w celu wyrównania kadencji w jednej uczelni akademickiej, objął on także w niezamierzony sposób rektorów i senaty 10 Państwowych Wyższych ...

Osobowość Ziem Górskich.

1 marca 2008 r. Poseł Andrzej Gut-Mostowy uczestniczył w uroczystej Galii z okazji ogłoszenia wyników konkursu „Osobowość Ziem Górskich”. Tytuł Osobowości Ziem Górskich przypadł Ludwikowi Młynarczykowi z Lipnicy Wielkiej ...

Strony, które warto odwiedzić