Wizyta Polsko–Słowackiej Grupy Parlamentarnej na Słowacji

Poseł Andrzej Gut–Mostowy jako Przewodniczący Polsko–Słowackiej Grupy Parlamentarnej uczestniczył w dniach 23 – 25 listopada 2008 r. w oficjalnej wizycie Polsko–Słowackiej Grupy w Republice Słowackiej.W programie wizyty znalazły …

Poseł Andrzej Gut–Mostowy jako Przewodniczący Polsko–Słowackiej Grupy Parlamentarnej uczestniczył w dniach 23 – 25 listopada 2008 r. w oficjalnej wizycie Polsko–Słowackiej Grupy w Republice Słowackiej.W programie wizyty znalazły się między innymi:– Wizyta w Polskim Instytucie w Bratysławie,– Spotkanie z Wiceprzewodniczącym Rady Narodowej Republiki Słowackiej Panem Milanem Hortem,– Spotkanie z członkami słowackiej Grupy Przyjaźni z Polską,– Wizyta w Ministerstwie Spraw Zagranicznych Republiki Słowackiej,– Spotkanie z Sekretarzem Stanu w Ministerstwie Transportu, Poczty i Telekomunikacji Panem D. Svantnerem.

Na zdjęciu od lewej:– Janka Burianova – była Konsul Generalny Republiki Słowackiej w Krakowie,– L. Muskova,– Oľga Algayerová – Wiceminister Spraw Zagranicznych Republiki Słowackiej,– Andrzej Gut-Mostowy – Przewodniczący Polsko-Słowackiej Grupy Parlamentarnej Sejmu RP,– Magda Vášáryová – Przewodnicząca Grupy Przyjaźni Rady Narodowej Rep. Słowackiej z Polską,– Jacek Falfus – Wiceprzewodniczący Polsko-Słowackiej Grupy Parlamentarnej Sejmu RP,– Andrzej Krawczyk – Ambasador Nadzwyczajny i Pełnomocny RP w Rep. Słowackiej,– Stanisław Witaszczyk – Wiceprzewodniczący Polsko-Słowackiej Grupy Parlamentarnej Sejmu RP,– Jakub Flasinski – Sekretarz Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Republice Słowackiej.

Strony, które warto odwiedzić