Wmurowanie Kamienia Węgielnego pod powstającą na Równi Szaflarskiej Świątynie

9 listopada w Parafii „Na Równi Szaflarskiej” miała miejsce podniosła uroczystość wmurowania kamienia węgielnego pod powstającą świątynię. Parafia „Na Równi Szaflarskiej” jest najmłodszą nowotarską parafią. …

9 listopada w Parafii „Na Równi Szaflarskiej” miała miejsce podniosła uroczystość wmurowania kamienia węgielnego pod powstającą świątynię. Parafia „Na Równi Szaflarskiej” jest najmłodszą nowotarską parafią. Została erygowana 3 grudnia 2006 r. na mocy dekretu ks. Kardynała Stanisława Dziwisza. Proboszczem parafii został ks. Jan Karlak. Dwa lata temu został poświęcony plac pod budowę kościoła. Uroczystość wmurowania kamienia węgielnego przywiodła na plac budowy kilka tysięcy wiernych. Uroczystego wmurowania dokonał ks. kardynał Stanisław Dziwisz w asyście proboszcza, burmistrza miasta, architektów i konstruktora budowanej świątyni. W uroczystościach uczestniczył także Poseł Andrzej Gut-Mostowy.źródło: www.watra.pl
fot. www.foto.podhale.pl

Strony, które warto odwiedzić