„Nie bójcie się! Oto zwiastuję wam radość wielką,która będzie udziałem całego narodu:dziś w mieście Dawida narodził się wam Zbawiciel, którym jest Mesjasz, Pan. A to będzie znakiem dla was:Znajdziecie Niemowlę, owinięte ...

Rozwój infrastruktury drogowej na Podhalu.

Rozwiązania, które pozwolą wyjść z impasu przy budowie podhalańskiego odcinka "zakopianki" oraz studium rozwoju podhalańsko tatrzańskiego układu komunikacyjnego, były przedmiotem posiedzenia Zespołu Zadaniowego ds. Opracowania Koncepcji ...

Strony, które warto odwiedzić