Perspektywy modernizacji i rozwoju sieci drogowej i kolejowej w naszym regionie.

Poseł Andrzej Gut-Mostowy uczestniczył w spotkaniu z Panią Barbarą Kondrat - Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Transportu. Tematyką spotkania było przedstawienie spraw dotyczących perspektyw modernizacji sieci drogowej i kolejowej w naszym regionie. ...

Konferencja Inaugurująca Rok Szkolny.

W dniu 30 sierpnia Poseł Andrzej Gut-Mostowy uczestniczył w Konferencji Inaugurującej Rok Szkolny 2007/2008. Konferencja odbyła się w Kinie "Sokół" z inicjatywy Dyrektor Nowotarskiej Delegatury Kuratorium Oświaty w Krakowie Pani Krystyny ...

100-na rocznica śmierci wielkiego kompozytora Mieczysława Karłowicza.

W związku ze zbliżającą się rocznicą śmierci wybitnego kompozytora przedstawiciela Młodej Polski w muzyce, jednego z pierwszych wielkich symfoników polskich Mieczysława Karłowicza, Poseł Andrzej Gut-Mostowy wygłosił w sejmie oświadczenie.Oświadczenie ...

Poseł Andrzej Gut-Mostowy powołany w skład podkomisji

Poseł Andrzej Gut-Mostowy został powołany na członka podkomisji nadzwyczajnej do rozpatrzenia: poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o gospodarowaniu niektórymi składnikami mienia Skarbu Państwa oraz o Agencji Mienia Wojskowego (druki ...

Andrzej Gut-Mostowy najbardziej pracowitym posłem.

Według Tygodnika Podhalańskiego Poseł Andrzej Gut-Mostowy jest najbardziej aktywnym spośród podhalańskich parlamentarzystów. Od początku swojej pracy w sejmie zgłosił 44 interpelacje, 4 zapytania, oraz wygłosił 25 wypowiedzi. Ostatnio ...

Święto Policji

Z okazji Święta Policji w Zakopiańskim Urzędzie Miasta odbyło się uroczyste spotkanie z udziałem przedstawicieli władz samorządowych i licznie zgromadzonych funkcjonariuszy mundurowych. Oprócz wyrazów uznania i podziękowań za wykonywaną ...

Strony, które warto odwiedzić