Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia komisyjnego projektu ustawy o zmianie ustawy o izbach gospod

Poseł Andrzej Gut-Mostowy został członkiem nowo powołanej podkomisji nadzwyczajnej do rozpatrzenia komisyjnego projektu ustawy o zmianie ustawy o izbach gospodarczych. W skład podkomisji wchodzą ponadto: Adam Szejnfeld, i Marek Wojtera.

Poseł Andrzej Gut-Mostowy został członkiem nowo powołanej podkomisji nadzwyczajnej do rozpatrzenia komisyjnego projektu ustawy o zmianie ustawy o izbach gospodarczych. W skład podkomisji wchodzą ponadto: Adam Szejnfeld, i Marek Wojtera.

Strony, które warto odwiedzić