Tradycyjne „Święcone” Zarządu Głównego Związku Podhalan.

Poseł Andrzej Gut-Mostowy uczestniczył w Tradycyjnym „Święconym” Zarządu Głównego Związku Podhalan, które odbyło się 22 kwietnia w Czarnym Dunajcu.

Poseł Andrzej Gut-Mostowy uczestniczył w Tradycyjnym „Święconym” Zarządu Głównego Związku Podhalan, które odbyło się 22 kwietnia w Czarnym Dunajcu.

Strony, które warto odwiedzić