Międzynarodowa Konferencja Naukowa.

W dniu 19 kwietnia w siedzibie Euroregionu Tatry w Nowym Targu rozpoczęła się Konferencja Naukowa – Spotkanie siedmiu kultur pogranicza polsko-słowackiego „Od Ladislava Mednyanszkeho do Jana Kantego Pawluśkiewicza”. W konferencji wziął udział …

W dniu 19 kwietnia w siedzibie Euroregionu Tatry w Nowym Targu rozpoczęła się Konferencja Naukowa – Spotkanie siedmiu kultur pogranicza polsko-słowackiego „Od Ladislava Mednyanszkeho do Jana Kantego Pawluśkiewicza”. W konferencji wziął udział Poseł Andrzej Gut-Mostowy. Konferencji towarzyszą wystawy:- „Żydzi w malarstwie Karola Kosturd” – zorganizowana przez Związek  Euroregion Tatry i Miejski Ośrodek kultury w Nowym Targu,- „Kamień na kamieniu” – przygotowana przez Stowarzyszenie „Wspólnota Myślenice”

Strony, które warto odwiedzić