Otwarcie nowej siedziby Zespołu Szkół Mistrzostwa Sportowego w Zakopanem.

28 stycznia 2006 roku Poseł Andrzej Gut-Mostowy uczestniczył w oficjalnym otwarciu nowej siedziby Zespołu Szkół Mistrzostwa Sportowego w Zakopanem. W uroczystości wzięli udział m.in.:Premier Rządu RP - Kazimierz Marcinkiewicz, minister sportu ...

Wypowiedź na forum Sejmu 26 stycznia 2006 roku.

Punkt 23. Informacja w sprawie stanu lądowej infrastruktury transportu.Punkt 24. Pierwsze czytanie komisyjnego projektu uchwały Sejmu w sprawie funkcjonowania transportu lądowego w Polsce (druk nr 262).Poseł Andrzej Gut-Mostowy: Panie Marszałku! Wysoki ...

2 grudnia 2005 roku odbyło się uroczyste otwarcie Biura Poselskiego Andrzeja Guta-Mostowego

foto Wzięli w nim udział przedstawiciele władz samorządowych oraz najważniejszych instytucji i organizacji z terenu Podhala. Poświęcenia dokonał ks. dziekan Stanisław Olszówka. [więcej]

Strony, które warto odwiedzić