Wypowiedź na forum Sejmu 26 stycznia 2006 roku.

Punkt 23. Informacja w sprawie stanu lądowej infrastruktury transportu.Punkt 24. Pierwsze czytanie komisyjnego projektu uchwały Sejmu w sprawie funkcjonowania transportu lądowego w Polsce (druk nr 262).Poseł Andrzej Gut-Mostowy: Panie Marszałku! Wysoki …

Punkt 23. Informacja w sprawie stanu lądowej infrastruktury transportu.Punkt 24. Pierwsze czytanie komisyjnego projektu uchwały Sejmu w sprawie funkcjonowania transportu lądowego w Polsce (druk nr 262).Poseł Andrzej Gut-Mostowy: Panie Marszałku! Wysoki Sejmie! Panie Ministrze! Szybki i sprawny, bezpieczny dojazd do miejsca destynacji turystycznej jest warunkiem udanego wypoczynku Polaków, do czego bezdyskusyjnie mają prawo. Nie po to jadą, aby stać w korkach. Pragnę jednak w swoim wystąpieniu zwrócić uwagę na szczególne znaczenie infrastruktury transportowej w regionach turystycznych – jest to podstawowy czynnik rozwoju. Każdy samochód, który dojechał do miejsca pobytu, stanowi duży potencjał finansowy i rozwojowy dla obszaru recepcji turystycznej, w przeciwieństwie do samochodów tylko tranzytowych. Średnio turysta krajowy zostawia ok. 250-300 zł w ciągu dnia, a turysta zagraniczny 650 zł. Tylko w skali Małopolski jest to około 3 mld zł rocznie. Czy pan minister w swoich pracach planistycznych rozważa ujęcie specjalnego znaczenia szlaków komunikacyjnych w regionach turystycznych? Czy realizacja zakopianki ma szansę na terminowe zakończenie obecnego etapu do Lubnia? Jak widzi pan minister realizację pozostałych etapów zakopianki wraz z łącznicą z Zakopanego i węzłem tatrzańskim w Poroninie? Dziękuję.

Strony, które warto odwiedzić